ul. Ziemniaczana 15
52-127 Wrocław   POLAND
phone +48 71 34 36 523
 Sales Department 

phone ext. 25

 

 

 

 Sales Coordinator 

phone ext. 20

The Company is registered by:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydz. Gosp. KRS nr 0000083582
Share capital: 1 311 000,- PLN
NIP number: 8992191360, REGON: 931186053